Carova příprava na zkoušky

Car zvládá přinášení na dálku, nyní začínáme s nácvikem vleček.